Music samples

Cactusband Demo

Cactusband live on stage.

Tässä on muusiikkinäytteitä ohjelmistomme akustispainotteisemmasta osasta.

Here are some sampels of our more acoustic type set.

The Wrong Idea